Keroro Gunso

 

 

 

Koyuki & Natsumi

Natsumi Natsumi  
Natsumi Natsumi, Momoka & Moa Natsumi Natsumi (movie 2 outfit)
Chiruyo Tsukigami Chiruyo Tsukigami Natsumi Koyuki Momoka Angle Mois Natsumi & Koyuki
     
Aki & Oka